Oudbergse 30+ Party

Binnenkort is het weer TIME TO PARTY πŸŽ‰πŸ₯‚πŸ’ƒπŸ₯³πŸΎπŸ» Turn-Op organiseert de "Oudbergse 30+ party" Trommel al je vrienden, familie, buren,.. op en kom gezellig feesten met ons! >> deel dit bericht πŸ˜‰ Je beleeft niet alleen een leuke avond, je steunt er ook onze club mee: win-win! 🀩 >>> Kaarten verkrijgbaar via de trainers en in de voorverkoop punten. Datum: 9 november. Locatie: Den Ichter - Opglabbeek

Lid worden

Interesse om lid te worden? Neem dan zeker contact met ons op, of spring eens binnen tijdens de trainingen!

Contacteer ons

Start nieuw seizoen

Woendag 4 september gaat ons nieuw sportief seizoen van start om 13u.Β  Alle kinderen vanaf 2,5jaar zijn welkom.
Een team van gediplomeerde trainers zal hen de basisbeginselen van de gymnastiek op een speelse leerrijke manier bijbrengen.

Kleuterturnen is verdeeld in 3 groepen telkens een lesuur van 55min.
Start groep 1: 13u – groep 2: 14u – groep 3: 15u

Kids, zijn kinderen vanaf het 1ste leerjaar ze zijn verdeeld in 2 groepen.
Kids 1 en Kids 2 deze groepen werken ook telkens met een lesuur van 55min.
Zowel Kids 1 als Kids 2 starten om 13u met groep 1 en om 14u met groep 2.

Alle kinderen die instappen komen terecht in de recreatie groepen op woensdag.
Het ganse schooljaar worden er testen uitgevoerd en een evaluatie gemaakt van ieder kind.
Wanneer u vragen hebt over in welke groep uw kind het beste mee kan, kan u steeds terecht bij Rosita.
Zij is tijdens iedere training aanwezig en zal u verdere informatie verstrekken, tot binnenkort!